Spring til indhold

Gammel Dansk Landraceged

Geden var et af de første dyr i verden der blev domesticeret af mennesket for 8000-9000 år siden. De danske landracegeder kan spores helt tilbage til middelalderen herhjemme, og endda tidligere. Her blev dyrene brugt til trækdyr, gedeost blev fremstillet af mælken, kødet blev spist, og der blev lavet tøj af deres skind og uld. Man fremstillede også redskaber af deres knogler. Et bevaringsudvalg prøver i dag at holde gang i bestanden så den ikke uddør. De gamle danske landracegedebukke er også kendt som Thors geder, Tanngnjost og Tanngrisner, som trak Thors vogn hen over himlen. Julebukken, ofte lavet i halm, er også en kopi af landracebukken.

Geder får oftest 2 kid af gangen, på billedet har Julie dog fået 3 kid. Geder og får har kun 2 patter, så det mest optimale er 2 kid/lam, ellers kan den svageste godt have svært ved at klare sig i kampen med de stærkere søskende. I dette tilfælde gik det heldigvis godt med alle 3 kid.