Zwartbles får

Denne race af får stammer fra det nordlige Holland i Friesland regionen. De har et meget karakteristisk udseende – helt sorte med hvide sokker, hvid blis og hvid haletip. Det er en stor race, hunnerne vejer ca. 85 kg og vædderne helt op til 100 kg. Til trods for deres størrelse er de utrolig godmodige og nemme at omgås.

Vores 5 mødre har alle fået et lam, 3 gimmerlam og 2 vædderlam. Gimmer er en betegnelse for ikke kønsmodne hun-får. Max, som er havens flaskelam, er ikke beslægtet med resten af flokken. Han er en bede, altså en kastreret vædder.

Vi har fået 5 lam hos swartsbless fårene. Selvom det er meget normalt at de får 2 lam pr stk., så har alle vores altså kun fået et i år. Den første kom den 11. marts, og den næste kom den 22. marst. Der er ikke meget størrelses forskel da den første var en lille gimmer (pige) og den næste var et vædderlam. De sidste 3 lam kom indenfor den efterfølgende uge.